Week spreekt aan

Met de Week van het Nederlands, van 10 tot en met 17 oktober 2015, biedt de Taalunie verschillende (commerciële en niet-commerciële) organisaties een platform om vanuit hun eigen doelstellingen het belang en de mogelijkheden van het Nederlands zichtbaar te maken met door henzelf georganiseerde activiteiten. Daarbij valt te denken aan taaldagen, lezingen, dictees, leescampagnes, theater, literaire festivals en workshops. De Taalunie, de beleidsorganisatie voor het Nederlands, faciliteert de Week van het Nederlands en ondersteunt de deelnemers, onder andere met een website, door potentiële partners te benaderen, de week onder de aandacht te brengen bij media in Vlaanderen en Nederland en door een sociale-mediacampagne.

De Taalunie organiseert de Week om het belang van aandacht voor het Nederlands voor het voetlicht te brengen. Inmiddels hebben zo’n twintig organisaties een activiteit aangemeld voor de Week van het Nederlands en nog eens een twintigtal andere heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname.