Taalfeest in de Rederijkerskamer op 12 oktober

Waarom spreken ze in Vlaanderen Nederlands? Hoe werd dat Nederlands vroeger uitgesproken? En hoe doen ze dat straks? Waarom is het Groene Boekje van belang voor de spelling van het Nederlands? Op die vragen geven deskundigen het antwoord tijdens het Feest in de Rederijkerskamer, het dagevenement van het Davidsfonds op 12 oktober in Mechelen tijdens de Week van het Nederlands.

Maar een moderne rederijkersbijeenkomst omvat niet alleen lezingen over taal, uitspraak en spelling. Er is een poëziewedstrijd, deelnemers kunnen volop ideeën wisselen bij een hapje en drankje. En wie er niet genoeg van krijgt, kan de dag afsluiten met een exclusieve try-out van het toneelstuk De zonder zon zon, een actueel sprookje met Jaak Van Assche en Zouzou Ben Chikha. Kortom: een echt taalfeest.

Voor meer informatie en aanmelden: lees hier. De Rederijkerskamer is een samenwerking van het Davidsfonds, het Genootschap Onze Taal en de Taalunie.