'Taal ontmoet kunst'

Kunstwerken van oude Groene Boekjes verkopen voor het goede doel. Dat is het doel van ‘Taal ontmoet Kunst’ waarvoor de Rotterdam Academy en de Taalunie samenwerken. Studenten Arts & Crafts vormen voor het vak Recycling oude Groene Boekjes om tot kunstwerken, waarna hun collega’s van de opleiding Ondernemen deze aan de man gaan brengen. De opbrengst komt ten goede aan een alfabetiseringsproject in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid en aan studenten die in het buitenland Nederlands studeren. De kunstwerken worden tijdens de Week van het Nederlands gepresenteerd.
 
De Rotterdam Academy is het onderdeel van Hogeschool Rotterdam dat associate degrees aanbiedt, 2-jarige hbo-opleidingen. Omdat in 2015 een nieuwe editie van het Groene Boekje is verschenen, zijn de oude niet meer als naslagwerk te gebruiken.