Odisee taalsterk, ook in Week van het Nederlands

Een 30-tal personeelsleden van Odisee uit diverse diensten en opleidingen van campus Brussel nam deel aan de lunchactiviteit rond e-mailetiquette in het kader van de Week van het Nederlands. De eensgezindheid was groot: “Een richtlijn is echt nodig om studenten en collega’s erop te wijzen dat we ook via e-mail respectvol met elkaar moeten omgaan. Dit is belangrijk, niet alleen tijdens de opleiding maar ook voor het werkveld. Laten we daarom afspreken dat we een standaardmail sturen samen met onze folder rond netiquette wanneer we een slordige of onduidelijke e-mail krijgen”, vond ook Anne Devesse, opleidingshoofd Medische Beeldvorming.
 
Daarnaast organiseert Odisee vele activiteiten voor studenten. Op elke campus is onder meer een Bibliobox te vinden.